Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.
Република България
Министерство на образованието и науката
Структурни фондове и международни образователни програми

 

ПРОЕКТЪТ

Проект" Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители"

по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051 PO 001/07/4.1-01. Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно възпитание и образование

Водеща организация: Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Партньори: Община Благоевград, Пловдивски университет, Тракийски университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Шуменски университет

Повече

Квалификационен курс по интеркултурно образование за университетски преподаватели

През месец май 2009 г. в Университетски център „Бачиново” се проведоха вторият и третият обучителни модули от едногодишния квалификационен курс за 34 университетски преподаватели от Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски, Тракийски университет, Стара Загора, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас.

Повече

Работни срещи

Първа работна среща, Симитли,  04 - 06 октомври 2008 г.
Втора работна среща, Бачиново, 9 май 2009 г.
Трета работна среща, Бачиново, 27 май 2009 г.

Популяризиране на дейностите по проекта

Стартирането на проекта беше отразено в сайтовете на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски, Тракийски университет, Стара Загора, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, БНТ - Канал "Пирин", в. "Струма", Канал ОКО и други електронни медии.

Повече

18-20 юни 2009 г. Научно-практическа конференция "Технологични аспекти на нтеркултурното образование"
юли 2009 г. Публикуване на сборник с научните доклади
юли 2009 г. Квалификационен курс "Приемно училище" за директори и инспектори от РИО на МОН в Благоевград, Шумен, Бургас, Стара Загора и Пловдив
септември 2009 г. Квалификационен курс“Специфика на обучението в мултикулурна среда” за учители от Благоевград, Шумен, Бургас, Стара Загора и Пловдив
декември 2009 г. Отпечатване на учебно помагало за СИП “История, всекидневие и ценности на ромската култура”
Контакти: Благоевград, 2700 ул. Иван Михайлов, 66, e-mail: mayasotirova@abv.bg

Югoзападен университет "Неoфит Рилски"